สีและดอกไม้ประจำสถาบัน


ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย  ราชพฤกษ์ หรือ คูน

 

 


 

สีประจำมหาวิทยาลัย   เขียว-เหลือง

      

สีประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา     สีฟ้า

 

 

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.