เอกสารการจัดประชุมพัฒนาโจทย์วิจัยด้านการเรียนการสอน

โดย รศ.ดร.ประวิต  เอราวรรณ  


วันที่ 8 ธันวาคม 2554   โดย Administrator
อ่าน 761 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.