กำหนดการประชุมทางวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย  ครั้งที่ 8 และรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา

        


วันที่ 21 กรกฎาคม 2555   โดย Administrator
อ่าน 767 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.