สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 9 "ถักทองานวิจัย สานสายใยสู่อาเซียน"

วันที่ 30 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.

ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต  เศาณานนท์ (อาคาร 9 ชั้น 3)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


วันที่ 16 สิงหาคม 2556   โดย Administrator
อ่าน 780 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.