จัดการประชุมระดับนานาชาติ The SIBR-RDINRRU Hong Kong Conference 2014

ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ระหว่างวันที่ 26 – 29 กันยายน 2557

 

หัวข้อ “The Interdisciplinary Approach to Research, Practice and Learning”

สถาบันวิจัยและพัฒนา ภูมิใจในการนำบุคลากรนำเสนองานวิจัยและสร้างเครือข่ายในระดับสากล

บุคลากรที่สนใจสามารถ Download ข้อมูลได้แล้วตั้งแต่วันนี้

1. รายละเอียดสำหรับบุคลากรภายสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

2. ใบสมัครสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

3. Title of Your Abstract

4. Title of Your Paper

สำหรับผู้สนใจทั่วไป (บุคคลภายนอก)

*ใบสมัคร*

*แบบฟอร์มการชำระเงิน*

*อ่านรายละเอียด*

 

 

 

 


วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556   โดย Administrator
อ่าน 768 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.