ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาร่วมกับคณะกรรมการทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ดำเนินการประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่

2. แบบฟอร์ม แบบข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) ของ คอบช.

3. ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยจำนวน 2 ชุด พร้อมแผ่นซีดี 1 แผ่น

หมดเขตรับสมัครถึงวันที่ 13 มีนาคม 2558

โดยอาจารย์ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558   โดย Administrator
อ่าน 793 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.