สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ ในวันสหวิทยาการ ครั้งที่ 4

เรื่อง "สหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน"

Download/รายละเอียด


วันที่ 19 เมษายน 2558   โดย Administrator
อ่าน 760 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.