ส่ง Concept Paper จำนวน 10 ชุดพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล ถึง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา E-mail : daranee@sut.ac.th ภายใน 13 พ.ย. 2558 และดาวโหลดเอสารได้ที่ http ://ird.sut.ac.th/lnern/

วันที่ 12 ตุลาคม 2558   โดย Administrator
อ่าน 791 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.