ขอเชิญชวนอาจารย์และนักศึกษาผู้สนใจส่งบทคัดย่องานวิจัยหรือผลงานนวัตกรรมการศึกษา เพื่อการนำเสนอแบบ ปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ

The 5th PSU Education Conference ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • หมดเขตรับบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์
  30 มิถุนายน 2559
 • แจ้งผลการพิจาณาบทความ
  10 กันยายน 2559
 • วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์ ที่แก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
  30 กันยายน 2559
 • ลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอบทความ
  (เฉพาะผลงานที่ได้รับการตอบรับ ลงทะเบียนในอัตรา Early bird)
  10-30 กันยายน 2559
 • Conference date
  19-20 ธันวาคม 2559
 •  

 


วันที่ 12 พฤษภาคม 2559   โดย Administrator
อ่าน 756 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.