การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
                          มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8
 
 
                                                 “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสู่โลกาภิวัตน์”

 

15 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
-เปิดรับบทความวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 ตุลาคม 2559 -

http://seminarresearch.pkru.ac.th/conf8

 

วันที่ 2 ตุลาคม 2559   โดย Administrator
อ่าน 759 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.