ผู้ที่สนใจขอรับทุนสามารถ Download ใบสมัครและแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยแบบ นม.-1 ด

พร้อมจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มและจัดส่งมาที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

- ดาวน์โหลดประกาศทุน R2R

- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยแบบ นม.-1 ด

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560


วันที่ 18 มกราคม 2560   โดย Administrator
อ่าน 785 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.