ผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการ R2R ประจำปีงบประมาณ 2560 ตรวจสอบเงื่อนไขการรับทุน  TOR R2R

และสมัครเข้าร่วมโครงการและยื่นเอกสารเชิงหลักการได้ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560    ใบสมัคร  และ แบบฟอรมขอทุนวิจัย


วันที่ 24 มกราคม 2560   โดย Administrator
อ่าน 794 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.