โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2560

ณ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

เว็บไซต์การประชุม http://www.rsc.lpru.ac.th/lpru_research3/
 

ดาวน์โหลดใบสมัคร


วันที่ 10 พฤษภาคม 2560   โดย Administrator
อ่าน 763 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.