สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
239 ถนนห้วยแก้ว  ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942-561   
โทรสาร : 053-942-572

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม “การปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม” 
วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ (คุ้มขันโตก) จังหวัดเชียงใหม่
เวลา 08.30 – 16.30 น. 
 
รับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
• นวัตกรรมการวิจัยด้านสังคม (Social Innovation) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด 
• แนวทางการวิจัยเพื่อสร้างผลกระทบ  (High-Impact Research) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ปิยะวัติ บุญ-หลง 
 
ลงทะเบียนระหว่าง 14 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  
ลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท
ช่องทางการลงทะเบียน: https://goo.gl/uhL9mF
 
 
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: 
นางสาวกฤษณา พุ่มเล็ก
โทรศัพท์ เวลาราชการ: 053 942552
โทรศัพท์มือถือ 0816025730
 

วันที่ 25 มิถุนายน 2560   โดย Administrator
อ่าน 768 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.