ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์สาขานิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรมครั้งที่ 2 หัวข้อ “การบูรณาการนิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรม ต่อการก้าวสู่ระดับสากล” ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
สามารถสมัครลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ :
https://goo.gl/o3qt4b
 
คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เลขที่ 90 หมู่ 7 อาคาร 52 ตำบลสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ 034-311110
คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เลขที่ 90 หมู่ 7 อาคาร 52 ตำบลสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ 034-311110

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560   โดย Administrator
อ่าน 809 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.