ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ไทย–เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2561


โดย Panutchanard :: 1604 Views ::  IN ประกาศทุนวิจัย
 

ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ไทย–เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2561

รายละเอียดดังไฟล์แนบต่อไปนี้ 

1.สำเนาประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น
2.แบบหนังสือนำส่งเอกสารการสมัครขอรับทุน
3.แบบหนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
4.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการภาษาไทย
5.ใบสมัครขอรับทุนภาษาอังกฤษ (application form)

 

ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ไทย–เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2561


โดย Panutchanard :: 1604 Views ::  IN ประกาศทุนวิจัย
 

ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ไทย–เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2561

รายละเอียดดังไฟล์แนบต่อไปนี้ 

1.สำเนาประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น
2.แบบหนังสือนำส่งเอกสารการสมัครขอรับทุน
3.แบบหนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
4.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการภาษาไทย
5.ใบสมัครขอรับทุนภาษาอังกฤษ (application form)


วันที่ 10 มกราคม 2561   โดย Administrator
อ่าน 837 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.