ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมฯ   (คลิกดาวน์โหลดที่ลำดับรายการ)

1. ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์

2. รศ.ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง   และ เอกสารเพิ่มเติม

3. IEEE Prohibited Authors List


 

---------------

วิทยากรกลุ่ม 

 1. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์ จิตตบุตร


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561   โดย Administrator
อ่าน 854 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.