ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่  ประจำปี 2553

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่  ประจำปี 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนานักวิจัยใหม่ที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ความสามารถ  และประสบการณ์ในด้านการวิจัย  และเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย  และพัฒนาคุณภาพงานวิจัยไปพร้อมกัน  โดยใช้ระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย  และกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้เกิดนักวิจัยใหม่  และงานวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทาง  และนโยบายด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาให้เพิ่มมากขึ้น  สถาบันวิจัยฯ จึงขอเชิญคณาจารย์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ  โดยส่งใบสมัครมายังสถาบันวิจัยฯ ภายในวันที่  22  มีนาคม

คลิ๊กที่นี้เพื่ออ่านรายละเอียดโครงการ

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

 


วันที่ 7 มีนาคม 2553   โดย Administrator
อ่าน 763 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.