ฐานข้อมูลงานวิจัย

วิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระของข้าวหอมมะลิดำและข้าวสังข์หยดโคราชในพื้นที่อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
Vitamins and Antioxidant Activittes in Black Jasmine Rice and Sangyod Korat Rice in Huai Thalaeng District, Nakhon Ratchasima

ชื่อผู้ทำวิจัย:
อังคณา ชาติก้อน
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
วิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระของข้าวหอมมะลิดำและข้าวสังข์หยดโคราชในพื้นที่อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
Vitamins and Antioxidant Activittes in Black Jasmine Rice and Sangyod Korat Rice in Huai Thalaeng District, Nakhon Ratchasima
ปีงบประมาณ:
2559
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.