ฐานข้อมูลงานวิจัย

รายการชิ้นส่วนซากดึกดำบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลังในหมวดหินโคกกรวดที่ค้นพบในแหล่งบ้านสะพานหิน ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา ในระยะที่ 1 (พ.ศ. 2550-2553) และ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2554-2557)
An inventory of the discovered vertebrate fossil material from the Knok Kruat Formation in Ban Saphan Hin locality, Suranaree subdistrict, Muang district, Nakhon Ratchasima province : Phase 1 (2007-2010) and Phase 2 (2011-2014)

ชื่อผู้ทำวิจัย:
กรองแก้ว เจนจิตไพบูลย์
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
รายการชิ้นส่วนซากดึกดำบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลังในหมวดหินโคกกรวดที่ค้นพบในแหล่งบ้านสะพานหิน ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา ในระยะที่ 1 (พ.ศ. 2550-2553) และ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2554-2557)
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
An inventory of the discovered vertebrate fossil material from the Knok Kruat Formation in Ban Saphan Hin locality, Suranaree subdistrict, Muang district, Nakhon Ratchasima province : Phase 1 (2007-2010) and Phase 2 (2011-2014)
ปีงบประมาณ:
2559
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.